Børneattest 

NSK indhenter børneattest på alle instruktører og bestyrelsesmedlemmer. Ifølge loven kan alle foreninger indhente børneattester hos politiet på personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år, og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn. Børneattester indhentes i dag digitalt, og anmodning om samtykke sendes automatisk til personens digitale postkasse. Læs mere om børneattesten på politiets hjemmeside eller på DGI’s hjemmeside.      Nyheder