Adgang til svømmehallen

Omklædningen må tidligst starte 15 minutter før undervisningen starter. Svømmerne skal tilpasse omklædningen, så de kan være klar ved bassinkanten et par minutter før undervisningen starter. Dagens første hold må ikke gå ind i svømmehallen, før der er en livredder til stede.

 


Nyheder